3. ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE

Drobná i veľká pomoc je rovnako dôležitá.

V tomto duchu sa nesie 3. ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Zamestnávatelia, kolegovia ale aj prijímatelia sociálnych služieb či ich príbuzní a známi, ktorí poznajú skvelého pracovníka v sociálnych službách ho môžete od 2.5.2022 prihlásiť na ocenenie cez elektronickú prihlášku nižšie alebo aj poštou na adresu Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Fedákova 5, 841 02 Bratislava s heslom na obálke: DOBRÉ SRDCE 2022.

Navrhnite najlepšieho zamestnanca v sociálnych službách, s minimálne 3 ročnou praxou v jednotlivých kategóriách. Uzávierka prihlášok 12. júna 2022.

  • Opatrovateľka v sociálnych službách
  • Sestra v sociálnych službách
  • Odborný pracovník v sociálnych službách
  • Manažér v sociálnych službách
  • Poskytovateľ sociálnych služieb
  • Dobrovoľník v sociálnych službách
  • Špeciálne ocenenie: DOBRÉ SRDCE za výnimočný prínos pre sociálne služby

Celý projekt vyvrcholí na jeseň slávnostným Galavečerom na RTVS. Za veľkú podporu ďakujeme generálnemu partnerovi spoločnosti Hartmann – Rico, hlavným partnerom spoločnosti Kimberly Clark – Depend, Česká Mincovňa, Obchodný dom PRIOR Bratislava ako aj mediálnym partnerom – RTVS, TASR, Eurotelevízia, Hospodásrke noviny, Zdravotnícke noviny a IMAGONS.

Ďakujeme, že pomáhate.

hearts

Partneri ročníka 2022

Generálny partner:

Hartmann logo
Hlavní partneri:
Depend logo Česká mincovna logo Prior logo
Mediálni partneri:
rtvs logo tasr logo Hospodárske noviny logo Imagons logo euro televizia logo Zdravotnícke noviny logo Rádio melody logo