Nákup materiálu zo zbierky Dobré Srdce Pomáha.

Nákup materiálu zo zbierky Dobré Srdce Pomáha.

Tak sme od partnerov zbierky DOBRÉ SRDCE POMÁHA nakúpili všetko, čo poskytovatelia sociálnych služieb – členovia našej asociácie potrebujú. V poslednej várke pomoci prišli prateľné ochranné plášte, čiapky, aj návleky na nohy a tiež nitrilové rukavice. Tento týždeň si to môžu všetci naši členovia prevziať u krajských koordinátorov Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.

Prichádzajú aj peniažky od Vás, spoluobčanov. Sme veľmi vďační.

Verím, že ich bude dosť na zriadenie pár nových infekčných izieb, alebo na modernizáciu nevyhovujúcich v tých zariadeniach, kde si to nemôžu dovoliť.
Na zbierku pre pobytové zariadenia, ktoré sa starajú o odkázaných seniorov môžete prispieť tiež cez www.dobre-srdce.sk/zbierka a vybrať si formu pomoci.

ĎAKUJEME