Kontakt

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie

Korešpondenčná adresa:
Fedákova 5
841 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42 170 460
DIČ: 202 293 2472