Prihláška

Prihlasovateľ

Pri vypĺňaní mien v prihláške vás poprosíme o uvedenie ich správneho znenia, s diakritikou a všetkými akademickými a inými titulmi.
Pri vypĺňaní mien v prihláške vás poprosíme o uvedenie ich správneho znenia, s diakritikou a všetkými akademickými a inými titulmi.
Zadajte v tvare +421 911 XXX XXX

Navrhovaná/ý

Pri vypĺňaní mien v prihláške vás poprosíme o uvedenie ich správneho znenia, s diakritikou a všetkými akademickými a inými titulmi.
Pri vypĺňaní mien v prihláške vás poprosíme o uvedenie ich správneho znenia, s diakritikou a všetkými akademickými a inými titulmi.
Zadajte v tvare +421 911 XXX XXX
Uvádzajte prosím názov poskytovateľa v identickom znení, pod akým je evidovaný v registri poskytovateľov.
Ak sa na vás usmeje šťastie a naša porota vás vyberie medzi troch finalistov v danej kategórii, budeme vás o tejto skutočnosti informovať mailom do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia nominácie.

Prílohy

Vyžadované prílohy:
Pracovný životopis navrhovaného
1 portrét + 1 fotografiu z pracovného prostredia

Maximálna povolená veľkosť súborov je 10MB. Súbory s príponami exe, js, php, sql, vbs, html sú blokované

Pri nahrávaní súborov označte a nahrajte všetky súbory naraz.


Súhlas

Pre odoslanie formuláru musí navrhovaný súhlasiť s podmienkami (zabezpečí prihlasovateľ a ako sken priloží k prihláške):