Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE odovzdala ceny deviatim víťazom!

Emotívne príbehy, celoživotné skúsenosti a fantastická atmosféra. Taký bol galavačer Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2019. Ceny odovzdávala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a 9-členná odborná porota. Záštitu nad 1. ročníkom celonárodnej ankety prevzal premiér SR Peter Pellegrini. Autorka projektu a predsedníčka poroty DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová osobne poďakovala všetkým finalistom, ktorí sa na záver galaprogramu zišli na pódiu.

Bratislavská  Stará Tržnica zažila emotívny plný skutočných príbehov. Ceny si odniesli deviati zástupcovia pomáhajúcich profesií v sociálnych službách, ktoré patria medzi najťažšie a pritom najmenej platené. Predseda vlády Peter Pellegrini odovzdal najvyššie ocenenie za výnimočný prínos pre sociálne služby.

„My sa ešte na Slovensku máme čo učiť, ešte nemáme v sebe to, že sa máme postarať o starších, chorých alebo ľuďom v núdzi. A preto si myslím, že je dôležité vzdať hold ľuďom, ktorí to robia. Častokrát aj vo svojom voľnom čase a nie vždy v optimálnych podmienkach. Preto si zaslúžia takúto veľkú poctu a pre mňa bolo cťou, že som tu dnes večer mohol byť, že som nad podujatím mohol prevziať záštitu a že som ho aj finančne podporil. Podľa mňa sme založili krásnu tradíciu. Títo ľudia, ktorí sa dennodenne starajú o druhých si zaslúžia, aby sa o nich verejnosť dozvedela,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini. 

Cenu za výnimočný počin v sociálnych službách si prevzala Anna Šmehilová. Zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského so sídlom v Nitre svojim aktívnym celoživotným pôsobením prispela k vybudovaniu siete komplexnej starostlivosti, k rozvoju sociálnych služieb a inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím a ich rodiny na Slovensku.

„Som veľmi dojatá, znamená to pre mňa nesmierne veľa. Nie preto, že sa pozornosť upriamila na mňa, ale kvôli tým ľuďom, ktorým sa tieto služby poskytujú. Žijú v ústraní, všetci sme uponáhľaní a máme veľa povinností a oni sú na okraji. Týmto ocenením nás pani Ghannamová vytiahla von a dala priestor všetkým príbehom, ktoré so sebou nesieme. Je to neskutočný dar pre celú našu komunitu a pre mňa osobne mimoriadne,“ neskrývala dojatie Anna Šmehilová.

O víťazoch v deviatich kategóriách a zo 135-tich prihlášok rozhodovala deväťčlenná porota v zložení: JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre zdravotne postihnutých, PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR, MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA, štátny tajomník MZ SR. Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš, podpredsedníčka APSS v SR Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc., Bc. Magdaléna Šimková, projektová koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Ing. Anton Machola, predseda Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb, Mgr. Lýdia Brichtová, štatutárna zástupkyňa nezávislej platformy SocioFórum a predsedníčka APSS v SR Mgr. Anna Ghannamová, autorka a koordinátorka Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE.

„Celonárodnú anketu sme vymysleli a zrealizovali preto, aby sme vrátili pomáhajúcim profesiám česť a spoločenský status a poďakovali sa tým, ktorí napriek nízkym mzdám zostali v sociálnych službách pracovať. Ale aj preto, aby sme upozornili verejnosť a kompetentných na to, že sociálne služby sú spoločnou vecou nás všetkých. Pretože bohatý môže schudobnieť, zdravý môže ochorieť, ale naozaj všetci zostarneme. Bez rozdielu pohlavia, bankového konta, či politickej príslušnosti. Preto tak, ako sme sa tu spojili dnes večer, mali by sme sa spojiť potom aj v legislatíve a v praxi, aby sme zabezpečili dostatok finančných a kvalitných ľudských zdrojov pre sociálne služby. Lebo len tak nebude tlkot dobrých sŕdc v sociálnych službách slabnúť, ale naopak, bude silnieť. Ak sa nám to podarí, tak tento večer mal veľký význam,“ konštatovala predsedníčka poroty a autorka DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová.

Národná cenu starostlivosti podporili okrem premiéra, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva zdravotníctva aj predstavitelia piatich samosprávnych krajov: Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a Bansko-Bystrický samosprávny kraj.

„Som veľmi rád, že Asociácia a Anka Ghannamová prišla s takýmto nápadom a mňa prekvapuje, že po minulé roky na to nikto neprišiel. Za posledné štyri roky sa v oblasti sociálnych služieb udiali veľmi významné zmeny. Počnúc novelou zákona cez totálnu zmenu spôsobu financovania. A dnes som skutočne videl, že ak chceme sociálne služby viac zviditeľniť, ako povedala Anka Ghannamová – zdvihnúť z prachu, tak k tým legislatívnym, finančným a procesným zmenám chýbala takáto spoločenská bodka. Som presvedčený, že po pár rokoch bude mať držiteľ ceny DOBRĚ SRDCE taký honor, ako má dnes držiteľ ceny Krištáľové krídlo či iných významných spoločenských ocenení,“ povedal Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš.

Slávnostný galaprogram moderovali Juraj Bača a Katarína Jesenská, vystúpili skvelí interpreti Mário „Kuly“ Kollár, Sima Martausová, Celeste Buckingham, Andrea Zimányiová a Marek Majeský. Réžiu si zobral na starosť Nikita Slovák a so všetkým pomáhala agentúra 4ME MEDIA. Generálnym partnerom bol obchodné centrum MIRAGE a jeho majiteľ George Trabelssie, Hlavným partnerom Spoločnosť Kimberly Clark s obchodnou značkou DEPEND. A hlavnými mediálnymi partnermi bola RTVS, PRAVDA, TASR a FUN radio.  Záznam galaprogramu si môžete pozrieť 8. júna na Dvojke RTVS.

Zoznam víťazov za jednotlivé kategórie si môžete pozrieť nižšie.

Zobraziť štatút na webe
hearts

Porota

FOTO: JUDr. Zuzana Stavrovská
JUDr. Zuzana Stavrovská
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím - Kategória opatrovateľka
FOTO: PhDr. Helena Gondárová Vyhničková
PhDr. Helena Gondárová Vyhničková
Hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo - Kategória Sestra v sociálnych službách
FOTO: MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA
MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA
Štátny tajomník MZ SR - Kategória Odborný pracovník
FOTO: Mgr. Branislav  Ondruš
Mgr. Branislav Ondruš
Štátny tajomník - MPSVR SR - Kategória Manažér v sociálnych službách
FOTO: Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
Podpredsedníčka APSS v SR - Kategória POSKYTOVATEĽ
FOTO: Bc. Magdaléna Šimková
Bc. Magdaléna Šimková
Projektová koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra - Kategória DOBROVOĽNÍK
FOTO: Ing. Anton Machola
Ing. Anton Machola
Predseda zväzu poskytovateľov sociálnych služieb - Kategória FILANTROP a FUNDRAISER
FOTO: Mgr. Lýdia Brichtová
Mgr. Lýdia Brichtová
štatutárna zástupkyňa nezávislej platformy SocioFórum - Kategória NOVINÁR o sociálnych službách

Nominácie a laureáti

Kategória

Manažér (riadiaci pracovník) v sociálnych službách

Mgr. Sergej Kára
Víťaz kategórie
PhDr. Karol Langstein
Mgr. Andrea Šišilová
Mgr. Sergej Kára
PhDr. Karol Langstein
Mgr. Andrea Šišilová
Kategória

Manažér (riadiaci pracovník) v sociálnych službách

Mgr. Sergej Kára - Víťaz kategórie

Sergej Kára už počas štúdia vykonával terénnu sociálnu prácu pre ľudí bez domova v občianskom združení Proti Prúdu, ktoré s priateľmi popri zakladaní
vlastnej organizácie VAGUS zachránili pred krachom. Cez Vagus o dva roky neskôr otvorili DOMEC - prvé nízkoprahové denné zariadenie a…

PhDr. Karol Langstein

Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie v meste Banská Bystrica „pácha dobro“ podľa jeho podriadených, ktorí ho nominovali, už veľmi dlho. Nejeden mládežník z detského domova mu vďačí za štart do života a nejedno dieťa za to, že zostalo vo svojej rodine.…

Mgr. Andrea Šišilová

Andrea Šišilová, riaditeľka Centra sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku v žilinskom kraji stála pred piatimi rokmi pri jeho zrode, a to od projektovej dokumentácie až po jeho etablovanie sa na kvalitné centrum sociálnych služieb Horného Liptova. Výnimočná je však tým, že nielenže neustále…

Kategória

Sestra v sociálnych službách

Bc. Judita Rybárová
Víťaz kategórie
Mgr. Stanislav Lendvay
Mgr. Zuzana Knézelová
Bc. Judita Rybárová
Mgr. Stanislav Lendvay
Mgr. Zuzana Knézelová
Kategória

Sestra v sociálnych službách

Bc. Judita Rybárová - Víťaz kategórie

Judita Rybárová, pracuje ako sestra v domove sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave nepretržite 36 rokov a to najmä s klientami s mentálnym postihnutím a duševným ochorením a je príkladom toho, že aj psychicky náročná práca sa dá robiť dlhodobo, ak ju robíte s láskou a empatiou.

Mgr. Stanislav Lendvay

Stanislav Lendvay pracuje v pozícii vedúcej sestry v sociálnych službách 10 rokov a v sociálnom zariadení SVETLO Krupina je podľa samotných klientov „on svetlom“ ich dní, lebo lieči nielen ich telo, ale aj dušu - o čom svedčí ich neuveriteľná naviazanosť na jeho každodennú prítomnosť…

Mgr. Zuzana Knézelová

Zuzana Knézelová uplatňuje svoje 23 ročné skúsenosti a neustále získavané nové vedomosti v starostlivosti o deti a dospelých s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím v Domove sociálnych služieb prof. Matulaya v Bratislave. Nasledovania hodná je nielen v angažovanosti nad rámec povinností a v…

Kategória

Opatrovateľka v sociálnych službách

Viera Sečanská
Víťaz kategórie
Dušana Humayová
Jolana Kureková
Viera Sečanská
Dušana Humayová
Jolana Kureková
Kategória

Opatrovateľka v sociálnych službách

Viera Sečanská - Víťaz kategórie

Viera Sečanská venovala pomáhajúcim profesiám neuveriteľných 54 rokov svojho života a to najprv ako sestra v nemocnici, a potom namiesto zaslúženého dôchodku išla robiť opatrovateľku do zariadenia sociálnych služieb NITRAVA, kde ako 72 ročná opatruje neraz mladších ľudí, než je ona sama. Svojím…

Dušana Humayová

Dušana Humayová – opatrovateľka zariadenia sociálnych služieb Borinka v Nitre sa už 27 rokov stará zväčša o ľudí trpiacich ochoreniami Alzheimerového typu a napriek tomu, že je to práca ťažká, nikdy neuvažovala nad zmenou. Naopak, považuje ju za výnimočnú a každý deň niečím obohacujúcu, k…

Jolana Kureková

Jolana Kureková robí celý svoj profesijný život opatrovateľku, a dokonca v jednom zariadení – v špecializovanom zariadení TEREZA v Hronci.
A hoci sa za tých 35 rokov menil aj názov zariadenia aj legislatíva, ona zostala tá istá – verná profesii, ktorú robí nadmieru svedomito a…

Kategória

Odborný pracovník v sociálnych službách

Mgr. Andrea Pfundtnerová
Víťaz kategórie
Mgr. Viktória Gombitová
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
Mgr. Andrea Pfundtnerová
Mgr. Viktória Gombitová
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
Kategória

Odborný pracovník v sociálnych službách

Mgr. Andrea Pfundtnerová - Víťaz kategórie

Andrea Pfundtnerová venovala svoju 40 ročnú prax liečebnej pedagogičky nielen seniorom, ale aj deťom s autizmom či poruchami učenia a správania sa
alebo ľuďom s psychiatrickým ochorením. V Senior centre Staré mesto v Bratislave však okrem svojej práce robí aj nadprácu, keď svoje zručnosti…

Mgr. Viktória Gombitová

Za prácou Viktórie Gombitovej, sociálnej pracovníčky v zariadení sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom „sú stovky slnečných ľudských
príbehov“ – napísala príbuzná seniorov, ktorí tam žili. Podľa nej v práci využíva účinné moderné metódy, ale čo je hlavné: realizuje…

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková

Zakladateľka neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove Gabriela Šostáková sa 19 rokov venuje špeciálnemu sociálnemu poradenstvu ambulantnou formou pre závislých a ich ťažko skúšané rodiny. Jej program celostného manažmentu pomoci závislým a ich rodinám a jej preventívne a osvetové projekty sú…

Kategória

Poskytovateľ sociálnych služieb (len pre organizácie)

Dominik n.o.
Víťaz kategórie
RADOSŤ n.o.
JAZMÍN n.o.
Dominik n.o.
RADOSŤ n.o.
JAZMÍN n.o.
Kategória

Poskytovateľ sociálnych služieb (len pre organizácie)

Dominik n.o. - Víťaz kategórie

Neziskovú organizáciu DOMINIK založil a zariadenie sociálnych služieb DOMINIK vo Veľkej Lehote 10 km od Novej Bane postavil v roku 2010 z vlastných zdrojov na počesť svojich starých rodičov a pre vznik pracovných príležitostí v obci, miestny podnikateľ Ján Garaj. Zariadenie slúži 66-tim seniorom…

RADOSŤ n.o.

Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb RADOSŤ vo Výrave pri Medzilaborciach je rovnomenná nezisková organizácia, ktorú založili v roku 2002 dva manželské páry: Helena a Dušan Čerňoví a Mária a Milan Doničoví. Išlo o prvé neverejné zariadenie sociálnych služieb v prešovskom kraji a spočiatku sa…

JAZMÍN n.o.

Neziskovú organizáciu Jazmín zriadilo mesto Handlová pred 15-timi rokmi, aby poskytovala sociálne služby krízovej intervencie jednotlivcom a matkám s deťmi a rodinám v núdzi. Od roku 2004 dodnes pomohlo centrum JAZMÍN 1300 ľuďom v krízovej situácii a to napriek tomu, že pre nedostatok fi nancií…

Kategória

Dobrovoľník v sociálnych službách

Vanda Martáková
Víťaz kategórie
Mária Tamášiová
Peter Karlovský
Vanda Martáková
Mária Tamášiová
Peter Karlovský
Kategória

Dobrovoľník v sociálnych službách

Vanda Martáková - Víťaz kategórie

Študentka psychológie UK v Bratislave už 5 rokov pôsobí ako dobrovoľníčka v Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior v bratislavskej
Dúbravke. Najskôr začala dobrovoľnícky poskytovať hudobnú terapiu skupine seniorov, ale potom sa stala aj individuálnou dobrovoľníčkou pani…

Mária Tamášiová

72 ročná dobrovoľníčka v Centre sociálnych služieb TAU Turie vedie tanečnú country skupinu seniorov, ktorí chodia nezištne rozdávať radosť a zábavu seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením a za tri roky navštívili zariadenia sociálnych služieb 21 krát. Ukazuje tak seniorom, že aktívnymi a…

Peter Karlovský

Dobrovoľnícky 2 roky poskytuje rehabilitačné cvičenia a masáže ľuďom s duševnými ochoreniami v Domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku Samária, ktoré prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna charita. Obyvatelia domova si už nevedia predstaviť, že by neprišiel na pravidelné cvičenia,…

Kategória

Špeciálne ocenenie: DOBRÉ SRDCE za výnimočný prínos pre sociálne služby

Anna Šmehilová
Víťaz kategórie
Anna Šmehilová
Kategória

Špeciálne ocenenie: DOBRÉ SRDCE za výnimočný prínos pre sociálne služby

Anna Šmehilová - Víťaz kategórie

Anna Šmehilová, zakladateľ ka a prezidentka občianskeho združenia EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského so sídlom v Nitre svojim aktívnym celoživotným pôsobením významne prispela k vybudovaniu siete komplexnej starostlivosti, k rozvoju sociálnych služieb a inkluzívneho prostredia pre…

Partneri ročníka 2019

Generálny partner
mirage
Hlavný partner
Depend
Partneri
Banskobystricky
Abbott
Euro Televizia
Hartmann
Hydrotour
Presovsky
TZMO
Zilinsky
Trnavsky
Bratislavsky
Hlavní mediálni partneri
rtvs
tasr.
Pravda
Fun Radion
4memedia.sk
Mediálni partneri
Zivot
Zdravie
Hospodarske noviny
Zdravotnicke noviny

Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE pod záštitou
predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho