O Dobrom Srdci

hearts

Sú medzi nami...

...tí, čo pomáhajú každý deň. Pomáhanie je ich prácou. Ťažkou a málo platenou, ale krásnou.

Preto v nej ešte zostali – pracovníci v sociálnych službách: opatrovateľky a opatrovatelia, sestry a praktické sestry v sociálnych službách, sociálni pracovníci, ale aj manažéri v sociálnych zariadeniach. Ľudia, ktorí sú tu pre nás, keď nám alebo našim blízkym nie je práve najlepšie. Keď sme v sociálnej alebo zdravotnej tiesni, keď potrebujeme pomoc.

Sú tu pre všetky cieľové skupiny: od detí, matiek s deťmi v núdzi, cez rodiny v kríze, pre ľudí so zdravotných postihnutím. Ľudí bez domova, až po starkých s odkázanosťou na pomoc inej osoby. Či už v teréne, v domácnosti alebo ak už je potrebná rezidenčná odborná pomoc, tak aj v zariadeniach sociálnych služieb.

Je ich však stále menej. Časť odišla do cudziny a časť do iných profesií. Ale tá podstatná časť zostala v sociálnych službách a napriek nízkym mzdám a neľahkým podmienkam odovzdávajú svojim zverencom – prijímateľom sociálnych služieb – aj kus svojho srdca.


Preto je čas povedať im konečne: ĎAKUJEME!

hearts
Napísali o nás
20. September 2021 |
Národná cena starostlivosti Dobré srdce vyhlási víťazov už v utorok
Národná cena starostlivosti Dobré srdce spozná už čoskoro hrdinov v sociálnych službách. Celonárodná anketa vyhlási najlepších pracovníkov sociálnych služieb počas galavečera 21. septembra v bratislavskej Starej tržnici.
17. September 2021 |
Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE vyhlási víťazov 21. septembra
Anketa DOBRÉ SRDCE má 9 kategórií - opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, ďalší odborný pracovník v sociálnych službách - sociálny pracovník, fyzioterapeut, asistent liečebnej výživy.
14. September 2021 |
NÁRODNÁ CENA STAROSTLIVOSTI DOBRÉ SRDCE VYHLÁSI VÍŤAZOV NA GALA 21. SEPTEMBRA.
Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE spozná už čoskoro hrdinov v sociálnych službách. Celonárodná anketa vyhlási najlepších pracovníkov sociálnych služieb počas galavečera 21. septembra v bratislavskej Starej tržnici. Slávnostný program bude moderovať…
Podporili nás
Generálny partner:

Hlavní partneri:
Partneri: