ĎAKUJEME Dôvere!

ĎAKUJEME Dôvere!

ĎAKUJEME Dôvere! Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS v SR) ďakuje poisťovni Dôvera za 600 kusov ochranných štítov a desiatky litrov dezinfekcie na ruky a povrchy pre poskytovateľov sociálnych služieb.


V čase, keď poskytovatelia dostali zo štátnych hmotných rezerv len minimum ochranných pracovných pomôcok a niektorí nič, je pomoc súkromných spoločností pre nás životne dôležitá a sme za ňu nesmierne vďační," povedala predsedníčka asociácie Anna Ghannamová.

Dar bol pracovníkmi poisťovne odvezený do regionálnych centier asociácie v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Košiciach, kde si ho tento týždeň môžu prísť vyzdvihnúť členovia asociácie.


Ceníme si prácu všetkých opatrovateliek a opatrovateľov, pre ktorých sú tieto dni mimoriadne náročné, a veríme, že náš dar prispeje k zvýšenej ochrane ich zdravia, ako aj zdravia klientov týchto zariadení,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. Poisťovňa hľadá aj ďalšie možnosti ako pomôcť zamestnancom aj klientom týchto zariadení, napríklad dodaním veľkého objemu ochranných rukavíc.