Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE 2022

Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE 2022

Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE 2022 štartuje svoj 3 ročník. Dnes po prvý krát zasadala odborná porota, ktorá bude vyberať finalistov. Tých môžete posielať od 2.5 – 10.6.2022.

Generálnym partnerom DS2022 je spoločnosť Hartmann-Rico.

Do tohtoročnej poroty zasadne štátne tajomníčka MPSVR Soňa Gaborčáková (manažér v sociálnych službách), štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská (sestra v sociálnych službách), komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská (odborný pracovník), Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (dobrovoľník) a predsedníčka Komory opatrovateliek Dana Grafiková s kategóriou opatrovateľka. Doplnia ich dámy z APSS v SR – predsedníčka Anna Ghannamová s kategóriou výnimočný prínos a Božena Bušová, ktorá bude vyberať najlepších poskytovateľov. Finalistov osobne v letných mesiacoch navštívime a natočíme ich príbehy.

DOBRÉ SRDCE ukončíme na slávnostnom Galavečere 12.9.2022 v Bratislavskej Starej Tržnici. V programe vystúpia ja Katka Knechtová, Peter Nagy a skupina Hex.

Lístky budú k dispozícii v auguste tohto roka. Samozrejme, že Vás budeme informovať.

Tešíme sa na Vašich kandidátov.

Posielajte ich na prostredníctvom linku – https://www.dobre-srdce.sk/prihlaska