4. ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE

Drobná i veľká pomoc je rovnako dôležitá.

V tomto duchu sa opäť nesie 4. ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Zamestnávatelia, kolegovia ale aj prijímatelia sociálnych služieb či ich príbuzní a známi, ktorí poznajú skvelého pracovníka v sociálnych službách ho môžete od 1.5.2022 prihlásiť na ocenenie cez elektronickú prihlášku nižšie alebo aj poštou na adresu Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Fedákova 5, 841 02 Bratislava s heslom na obálke: DOBRÉ SRDCE 2023.

Navrhnite najlepšieho zamestnanca v sociálnych službách, s minimálne 3 ročnou praxou v jednotlivých kategóriách. Uzávierka prihlášok 15. júna 2023.

  • Opatrovateľka v sociálnych službách
  • Sestra v sociálnych službách
  • Odborný pracovník v sociálnych službách
  • Manažér v sociálnych službách
  • Poskytovateľ sociálnych služieb
  • Dobrovoľník v sociálnych službách
  • Špeciálne ocenenie: DOBRÉ SRDCE za výnimočný prínos pre sociálne služby

Celý projekt vyvrcholí na jeseň slávnostným Galavečerom na RTVS. Za veľkú podporu ďakujeme všetkým našim hlavným partnerom, partnerom ako aj mediálnym partnerom.

Ďakujeme, že pomáhate.

hearts

Partneri ročníka 2023

Hlavní partneri:
Depend logo Všeobecná zdravotná poistovňa logo EPION Medikl logo
Partneri:
Iresoft Cygnus logo Profesional support logo NutriDrink logo Prior logo ŠFRB logo
Mediálny Partneri:
RTVS logo Imagons logo Rádio melody logo